Asuntokaupan kuntotarkastus: Ohjeet ja haastattelu

Ohjeet

Tarkastettavat asiat

 • rakennuksen vierusta ja salaoja- ja sadevesijärjestelmät
 • perustukset ja alapohjarakenteet
 • ulkoseinät, julkisivut ja muut kantavat
 • seinärakenteet
 • väliseinät ja mahdolliset välipohjat
 • ikkunat, ulko-ovet ja parvekeovet
 • katokset, parvekkeet, terassit yms. rakennukseen liittyvät julkisivun rakenneosat
 • yläpohja, ullakko ja vesikatto
 • märkätilat ja kosteat tilat
 • muut sisätilat
 • muut tilat

Rakennus tarkastetaan sekä ulko- että sisäpuolelta. Rakenteet ja näkyvät pinnat tarkastetaan kaikista kulkuaukollisista tiloista, joihin on esteetön pääsy. Taloteknisiä järjestelmiä arvioidaan näkyviltä osin sekä iän ja saadun tiedon perusteella. Kuntotarkastus ei koske rakennuksesta erillään olevia tiloja, ellei siitä tilauksen yhteydessä erikseen sovita. Vesikatot ja yläpohjat tarkastetaan niiltä osin kuin se voidaan tehdä turvallisesti. Yli neljän metrin korkeudella oleviin luukkuihin tilaaja järjestää tikkaat, tai niiden tarkastuksesta sovitaan erikseen.

 

Suunnitelmat ja asiakirjat

Kuntotarkastusta varten tulisi olla esillä:

 • rakennuspiirustukset sekä mahdolliset rakennepiirustukset
 • viranomaistarkastusten pöytäkirjat (esim. lopputarkastus, lvi-tarkastus, sähkötarkastus, palotarkastus)
 • ilmamäärien säätöpöytäkirja
 • vahinkokartoitukset, mikäli asunnossa on sattunut vesivahinkoja
 • muut merkittävät asiakirjat

 

Toimintaohjeet ennen kuntotarkatusta

Toimintaohjeita ennen tarkastusta ovat

 • sisätiloja ei tuuleteta
 • huonetilojen ovet pidetään suljettuina
 • suihku- ja pesutilojen pintoja ei kastella vuorokauteen
 • ammeen ja lämminvesivaraajan alustojen tulee olla tarkastettavissa
 • lattiakaivot puhdistetaan
 • kaapit, joiden kautta kulkee vesijohtoja ja viemäreitä, tyhjennetään
 • salaojien tarkastuskaivojen kannet kaivetaan esiin (vähintään yksi)
 • salaojien purkupaikka paikallistetaan ja huolehditaan, että putken pää on näkyvissä
 • varmistetaan ylä- ja alapohjan kulkuluukkujen toiminta, jotta ne voidaan tarkastuksessa avata
 • varmistetaan, että yläpohjatilassa on kulkusillat tai vastaavat
 • jos rakennuksessa tai kiinteistön alueella on jäte- ja käyttöveden käsittelylaitteistoja (kunnallistekniikan ulkopuolella), huolehditaan siitä, että laitteistojen kaivojen kannet ovat avattavissa

Haastattelulomake

Yhteystiedot:

Myyjän nimi:

Kohteen osoite:

Puhelin ja sähköpostiosoite:

Kiinteistön tiedot:

Talon rakennusvuosi (Mikäli tehty laajennuksia, kirjatkaa ne myös ylös)

Omistushistoria eli monesko omistaja ja mistä lähtien?

Onko kiinteistölle tehty luvanvaraisia muutostöitä tai rakennelmia?

Onko muutostöille tai rakennuksille haettu rakennusluvat ja suoritettu niihin liittyvät viranomaistarkastukset?

Kunnallistekniikka:

Jätevesi:
KunnallinenMuu (kirjoita tekstiruutuun, esim. osakaskunta tai pienpuhdistamo), jos muu, mikä?

Milloin jätevedet on tyhjennetty?

Käyttövesi: KunnallinenMuu, mikä? (kirjoita esim. osakaskunta tai porakaivo)

Hulevesi: KunnallinenMuu, mikä?

Lämmitysjärjestelmä:

Lämmöntuotto ja lämmönjako, missä tiloissa? (mikäli valitsit useamman)

Kaukolämpö: PatteritMuu, mikä?

Maalämpö: PatteritVesikiertoinen lattialämmitys

Öljy: PatteritVesikiertoinen lattialämmitys

Sähkö: PatteritLattialämmitysKattolämmitys

Puu-ja pellettilämmitys: PatteritVesikiertoinen lattialämmitys

Putkistot:

Mitä materiaalia putkistot ovat? (voi valita useamman)

Käyttövesi: Muovi tai komposiittiKupariGalvanoitu teräsputki
Onko putkistossa ollut vuotoja, tukoksia tai painehäviöitä?

Jätevesi: MuoviValurautaBetoni
Onko putkistossa ollut vuotoja, tukoksia tai painehäviöitä?

Lämmitysputkistot: MuoviTeräsKupari
Onko putkistossa ollut vuotoja, tukoksia tai painehäviöitä?

Ilmanvaihto:

Koneellinen ilmanvaihto:

Onko ilmamääriä säädettyEiKyllä, milloin??

Onko kanavistoa nuohottu? EiKyllä, milloin?

Kuinka usein suodattimet on vaihdettu?

Huoltotoimenpiteet ja muut huomiot:

Koneellinen poistoilmanvaihto:

Onko ilmamääriä säädetty? EiKyllä, milloin?

Huoltotoimenpiteet ja muut huomiot:

Painovoimainen ilmanvaihto:

Missä tiloissa poistoilmaventtiilit ovat?

Missä tiloissa korvausilmaventtiilit ovat?

Märkätilat:

Onko pesu- tai muihin märkätiloihin asennettu vedeneristeitä? KylläEi Milloin?

Sisäilma:

Oletteko havainneet rakennuksessa poikkeavia hajuja? KylläEi Milloin? Lisätietoja:

Oletteko havainneet puutteita sisäilman laadussa, esimerkiksi tunkkaisuutta? KylläEi Milloin? Lisätietoja:

Oletteko tunteneet vedon tunnetta talon sisätiloissa tai onko rakennuksessa erityisen kylmiä kohtia? KylläEi Milloin? Lisätietoja:

Sähköt:

Onko rakennuksen sähköjen toiminnassa ollut puutteita (Esimerkiksi sama sulake palaa toistuvasti)? KylläEi

Onko rakennuksessa tai piha-alueilla sähköasennusvarauksia esim. johtoja pihavaloille? KylläEi Lisätietoja:

Tulisijat ja hormit

Mitä tulisijoja rakennuksessa on?
Mitä materiaalia piippu on?
Milloin tulisijat on viimeksi nuohottu?
Montako toimivaa palovaroitinta asunnossanne on?

Hyönteiset ja pieneliöt

Oletteko havainneet asunnossanne hyönteisiä tai pieneliöitä? (esim. muurahaisia tai sokeritoukkia) EiKyllä, mitä?

Mitä korjaustoimenpiteitä asuntoonne on tehty?

Mitä huoltotoimenpiteitä asuntoonne on tehty?

Muuta merkittävää, joka ostajan tulisi kiinteistöstä tietää?

Suunnitellut korjaus- tai huoltotoimenpiteet

Oletteko suunnitelleet korjaus- tai huoltotoimenpiteitä, mikäli jäisitte asumaan taloon? EiKyllä, mitä?

Vinkkaa kaverille sosiaalisessa mediassa.Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest